• Шугарленд EООД е създадена през 2004 г.

  • Динамична и иновативна компания в сферата на бързооборотните стоки, работеща с  партньорска мрежа в цяла България.

  • Официален вносител за България на известни търговски марки за шоколадови изделия, бисквити, бонбони, безалкохолни напитки и др.

Мисия и визия на фирмата:
- високо ниво на компетентност и отговорност, 
- високо качество на работа, 
- предлагане на конкурентни продукти на пазара.
За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие.
Наш постоянен стремеж е да бъдем максимално адаптивни към динамично променящите се условия на пазара за бързооборотни стоки и да предлагаме адекватни решения за нуждите на нашите клиенти

За нас

Намираме вдъхновение навсякъде

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients